ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ

Office building
Office building1

ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

workshop9
workshop345
workshop4
workshop23
workshop2
workshop3

ಉತ್ಪಾದನೆ

production
production4
production3
production2